Slim geld verdienen: investeren in onroerende goederen

Helaas is e-litt.nl hier niet langer beschikbaar. Probeer in plaats daarvan e-litt.eu.

Lucratief investeren in opbrengsteigendommen

Werken is een manier om geld te verdienen; slim investeren is een andere manier om aan geld te komen. Investeren is echter niet voor iedereen weggelegd. Om te kunnen investeren dient men immers over een som geld te beschikken waarmee men een aankoop kan doen. Indien iemand niet over voldoende kapitaal beschikt en toch wil investeren in bijvoorbeeld onroerende goederen, bestaat de mogelijkheid om een bepaald bedrag te lenen, dat later uiteraard zal moeten worden terugbetaald.

Inkomsten genereren

Investeren kost dus geld, maar een slimme investering zal op den duur ook (veel) geld opleveren. Het doel van investeren is dan ook om in de (nabije) toekomst een vaste inkomstenstroom te genereren. De aankoop van onroerend goed, zoals een perceel grond of een woon- of bedrijfspand, is te vergelijken met het planten van een fruitboom: na verloop van tijd kan men de vruchten ervan plukken.

Lucratieve opbrengsteigendommen

Het is echter niet verstandig om klakkeloos te gaan investeren: een willekeurig vastgoedobject is niet per definitie winstgevend. Voordat men overgaat tot de aankoop van een of meerdere opbrengsteigendommen dient men een aantal zaken in overweging te nemen, zoals: met welk doel wordt het vastgoedobject gekocht? En: is dat doel binnen afzienbare tijd te realiseren?

Exploitatiemogelijkheden

Indien men een bijzonder pand op een fraaie locatie koopt zou het gebouw bijvoorbeeld voor toeristische doeleinden gebruikt kunnen worden. Met andere woorden, de exploitatiemogelijkheden zijn in dat geval legio waardoor de investering zeer lucratief kan zijn. Wanneer het pand eenmaal volgens plan gerenoveerd is kan de business beginnen. Op deze manier kan men veel geld verdienen.